Sisley Lippen Make-up Produkte

 1. Sisley Phyto Lip Shine
  Lipstick
  ab 34,65 € / 3,4 g
 2. Sisley Phyto-Lèvres Perfect
  Lip Liner
  ab 43,65 € / 1,2 g
 3. Sisley Phyto-Lip Twist Matt
  Lipstick
  ab 36,90 € / 2,5 g
 4. Sisley Phyto-Lip Delight
  Lip Gloss
  ab 40,50 € / 6 ml
 5. Sisley Le Phyto-Gloss
  Lip Gloss
  ab 40,50 € / 6 ml
 6. Sisley Le Phyto Rouge
  Lipstick
  ab 43,20 € / 3 g
 7. Sisley Phyto-Lip Twist
  Lipstick
  ab 36,90 € / 2,5 g